Gülcubuk İnsaat

Deneyim - Kalite - Güven - Performans - Teknoloji - Hız

Kurumsal

Misyonumuz ve Tarihcemiz

Kurulduğu 1994 yılından itibaren taahhüt ve çözüm kuruluşu olarak gelişen teknolojiye hakim ve deneyimli insan gücüyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında starlara uygun güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak GÜLÇUBUK inşaatın vazgeçilmez prensibidir.

1994 yılında tamamen türk sermayesi ile izmirde kurulan GÜLÇUBUK inşaat 2009 yılın gelindiğinde inşaat sektöründe kendini kanıtlayarak altyapı,demiryolları ve konut yapımındaki 15 yıllık birikimlerini Türkiyenin hizmetine sunmuştur.GÜLÇUBUK inşaat özellikle metro ve hafif raylı sistem taahhütlerinde ihtisaslaşarak üstlendiği çok sayıdaki ulaşım projeleri ile ülkemiz altyapısının gelişmesinde etkin rol oynamaktadır.Yurt içinde üstlendiği birçok önemli üst yapı taahhüt ve çözümlerinde de aynı başarıyı yakalayan firma inşaat sektörünün devleri arasına girmeyi amaçlamaktadır.GÜLÇUBUK inşaat gelişmelere hakim eğitimli tecrübeli kadrosu ile hizmet sunmayı prensip edinmiş kalite ve güveninirliğini ISO 9001 VE OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemini de ekleyerek çevre bilincini belgelendirmiştir.

İş Güvenliği Politikamız

Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek, Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışarak, Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyarak, İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlayarak, İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışarak, Çalışmalarımızı sürdüreceğiz..

Kalite Politikamız

About UsSektörde devamlılığı sağlayarak ve sürekli gelişmeyi hedefleyerek her projede çağdaş kalite değerlerinden ödün vermeden faaliyetlerimizi yurt çapında sürdüreceğiz. Yurt içi ve yurt dışı genel müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır.

About Us Bu amaç doğrultusunda:
• Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,

• Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek, • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak,
• Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.

Başarılarımız

GÜLÇUBUK inşaat özellikle metro ve hafif raylı sistem taahhütlerinde ihtisaslaşarak üstlendiği çok sayıdaki ulaşım projeleri ile ülkemiz altyapısının gelişmesinde etkin rol oynamaktadır.Yurt içinde üstlendiği birçok önemli üst yapı taahhüt ve çözümlerinde de aynı başarıyı yakalayan firma inşaat sektörünün devleri arasına girmeyi amaçlamaktadır.GÜLÇUBUK inşaat gelişmelere hakim eğitimli tecrübeli kadrosu ile hizmet sunmayı prensip edinmiş kalite ve güveninirliğini ISO 9001 VE OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemini de ekleyerek çevre bilincini belgelendirmiştir.